‘ਤਸਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ’

ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੈਨਟ ਲਿਮ- ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚ ਸੀ ਹੈ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ (ਬੀੜ) ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਲ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ