ਚੰਗੀ-ਜਾਣਿਆ ਚੰਗੀ-ਜਾਣਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼

è ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਸਤਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਪਤਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ. ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੂਡ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ