ਕੀ ਹਨ ਲਾਭ. ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ) ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਵਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ. ਹੇਠ ਪੜ੍ਹੋ. ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਜ਼ਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ,