ਕੀ ਹਨ ਰੀਲਿਜ਼ ਦਰਜ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ

ਸਪੇਨੀ — ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ